Stroomlijning markttoezicht door de Autoriteit Consument en Markt (33.622); voorlopig verslag (EK, B)