Initiatiefvoorstel-Thieme over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31.571); Verslag van een schriftelijk overleg over beantwoording nadere vragen inzake toezegging T01556 (EK, W)