Uitbreiding mogelijkheden om voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen (33.861); brief regering; Aanbieding rapport van de Werkgroep Stevens inzake disciplinaire maatregelen jegens rechters (TK, 8)