Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 (33.750 VIII); brief regering; Aanbieding samenvattend verslag Subsidiëring van Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA) 2011-2013 (TK, 119)