Verruiming mogelijkheden ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven (34.016 (R2036)); Memorie van Toelichting (TK, 3)