Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014 (33.750 VIII); Verslag van een schriftelijk overleg inzake de halfjaarlijkse stand van zaken van toezeggingen (EK, L)