Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand (32.444); Verslag van een schriftelijk overleg inzake verzoek om reactie op de brief van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) van 18 september 2014 (EK, I)