Novelle Strafbaarstelling van het niet afleggen van toegezegde getuigenverklaringen (28.017), Toezeggingen aan getuigen in strafzaken (26.294); brief van de minister van Justitie over de voortgang behandeling van de wetsvoorstellen 28017 en 26294 en ter aanbieding van het Advies toezeggingen aan getuigen in strafzaken (TK, 6)