Wet uitvoering Common Reporting Standard (34.276), Overige fiscale maatregelen 2016 (34.305), Wet vrijstelling uitkeringen Artikel 2-Fonds (34.303), Wet implementatie wijzigingen Moeder-dochterrichtlijn 2015 (34.306), Wet tegemoetkomingen loondomein (34.304), Belastingplan 2016 (34.302); brief van de staatssecretaris van Financiën met schriftelijke antwoorden op een aantal vragen die zijn gesteld tijdens de eerste termijn van de plenaire behandeling van het pakket Belastingplan 2016 en het voorstel Wet uitvoering Common Reporting Standard (TK 34.302, 46)