Verbinding verbroken? Onderzoek naar de parlementaire besluitvorming over de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten (C), Nationalisatie SNS REAAL (33.532); brief van de minister van Financiën over de voorgenomen verkoop van ASR Nederland N.V. (EK C, AD)