Harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (34.194); brief van de staatssecretaris van SZW ter aanbieding van een afschrift van haar brief aan de Tweede Kamer over maatregelen met betrekking tot de vereenvoudiging van de Participatiewet en de Wet banenafspraak (EK, niet als Kamerstuk gepubliceerd)