Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769), Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33.966); brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over transformatiecijfers van utiliteitsgebouwen naar woonruimte (EK 32.769 / 33.966, L)