Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (32.769), Novelle Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting (33.966); brief van de minister voor Wonen en Rijksdienst over de stand van zaken omtrent het openbaar maken van de informatie van de toegelaten instellingen volkshuisvesting in het kader van Open Data alsmede in relatie tot de Wob en over de stand van zaken van enkele overige onderwerpen op het terrein van professionalisering van de bedrijfsvoering en informatisering (EK 32.769 / 33.966, M)