Wet opheffing bedrijfslichamen (33.910); Verslag van een schriftelijk overleg inzake voorgenomen besluiten verbindend verklaringen akkerbouwsector (EK, M)