Arbeidsmarktbeleid (29.544), Invoeringswet Participatiewet (33.161), Uitvoering Wet werk en bijstand (30.545), Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (33.981), Harmonisatie van instrumenten ter bevordering van arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten (34.194); brief van de staatssecretaris van SZW over de voortgang inzake maatregelen vereenvoudiging Participatiewet en Wet banenafspraak (EK 33.981, H)