Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (33.065); brief van de minister van SZW met de kabinetsreactie op de evaluatie van de Wet SUWI en de beleidsdoorlichting van artikel 11 van de SZW-begroting (EK, G)