Wet financiële dienstverlening (29.507), Integrale visie op de woningmarkt (32.847); brief regering; Nadere duiding van de wijze waarop de Nederlandsche Bank (DNB) de publiek bepleitte stresstest voor huizenbezitters voor zich ziet (TK 32.847 / 29.507, 244)