Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032), Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998)); brief inzake kabinetsreactie op rapport "kind en ouder in de 21 eeuw" van de Staatscommissie Herijking Ouderschap (EK 33.032 / 33.514 (R1998), J)