Uitvoering verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.990), Goedkeuring verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (33.992 (R2034)); brief regering; Stand van zaken diverse moties bij behandeling van de wetsvoorstellen voor de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (TK 33.990 / 33.992, 60)