Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (CVIII); brief ter aanbieding van het rapport Opwaarderen - Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving (EK, R)