Veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en omkering van bewijslast bij schade binnen het effectgebied van een mijnbouwwerk (34.041), Versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen (34.348), Novelle Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen (34.390); brief van de minister van EZ inzake uitvoering motie en toezegging debat Wijziging Mijnbouwwet 20 december 2017 (EK 34.041 / 34.390 / 34.348, L)