Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Zaken 2016 (34.725 V); brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) (TK, 2)