Initiatiefvoorstel-Thieme over het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31.571); verslag van een nader schriftelijk overleg inzake Convenant Onbedwelmd slachten volgens religieuze riten (EK, AC)