Goedkeuring Aanvullend Verdrag, ten behoeve van Curaçao, met de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (34.371 (R2066)); Verslag van een schriftelijk overleg inzake toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 20 december 2016 (TK, 12)