Toevoeging van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding (34.584); brief van de minister van SZW over de pre-evaluatie van de Wet inburgering (EK, F)