Regionale samenwerking voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie (34.812); brief regering; Samen aan de slag: verbreden van de vsv-aanpak naar samenwerking voor minder zelfredzame jongeren (TK, 8)