Naar een veiliger samenleving (28.684); brief regering; Trendrapport High Impact Crimes 2013-2017 (TK, 523)