Werkbezoek Caribisch deel Koninkrijk april 2016 (CXIX), Begrotingsstaten Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2018 (34.775 IV); brief van de staatssecretarissen van SZW en BZK inzake de kabinetsreactie van het onderzoek naar een ijkpunt voor de bestaanszekerheid voor Caribisch Nederland (EK 34.775 IV / CXIX, S)