Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) (29.248); brief regering; Afschrift van de brief aan de Nederlandse Zorgautoriteit over het macrobeheersinstrument voor de medisch-specialistische zorg voor de jaren 2015 tot en met 2017 (TK, 312)