Strafbaarstelling van het in justitiële inrichtingen binnenbrengen van verboden voorwerpen (34.982); Memorie van toelichting (TK, 3)