Migratiebeleid (30.573); brief regering; Informatie over de instroomcijfers van reguliere verblijfsvergunningen in relatie tot de impact van legesverhoging van 1 juli 2011 (TK, 110)