Bevorderen langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders (35.058); Memorie van toelichting (TK, 3)