Wet spoedreparatie fiscale eenheid (34.959), Wet implementatie eerste EU-richtlijn antibelastingontwijking (35.030), Belastingplan 2019 (35.026), Wet bedrijfsleven 2019 (35.028); brief regering; Aanbieding van de nota naar aanleiding van het verslag betreffende het wetsvoorstel Wet bedrijfsleven 2019, de nota naar aanleiding van het nader verslag betreffende het Belastingplan 2019, de derde nota van wijziging op het wetsvoorstel Wet bedrijfsleven 2019, uitvoeringstoetsen en ramingstoelichtingen (TK 35.026 / 35.028, 21)