Minimalisering gaswinning Groningen (34.957); brief van de minister van EZK inzake de concept ministeriële regeling betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld (EK, M)