Begrotingsstaat provinciefonds 2019 (35.000 C), Begrotingsstaat gemeentefonds 2019 (35.000 B); brief regering; Decembercirculaires gemeentefonds en provinciefonds 2018 (TK 35.000 B / 35.000 C , 7)