Begrotingsstaat provinciefonds 2019 (35.000 C), Begrotingsstaat gemeentefonds 2019 (35.000 B); brief regering; Onderzoeken inzake Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (TK 35.000 B / 35.000 C, 8)