Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.032), Wijziging Rijkswet op het Nederlanderschap in verband met Juridisch ouderschap vrouwelijke partner van moeder (33.514 (R1998)); brief van de minister voor Rechtsbescherming ter aanbieding van de onderzoeken die zijn uitgevoerd na aanbeveling van de Staatscommissie Herijking Ouderschap (EK 33.032 / 33.514 (R1998), M)