Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (35.000 VI); brief regering; Jaarbericht 2018 Inspectie Justitie en Veiligheid (TK, 113)