Ziekenhuiszorg (31.016); brief regering; Afschrift instellingsbesluit commissie faillissementen ziekenhuizen (TK, 214)