Wet arbeidsmarkt in balans (35.074); brief van de minister van SZW over de Discussienota 'In wat voor land willen wij werken' (EK, N)