Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650), Ziekenhuiszorg (31.016); verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor MZS over ontwikkelingen rondom de kwartiermaker en wachtlijsten in de transgenderzorg (EK 31.016 / 34.650, B)