Initiatiefvoorstel-Bergkamp, Van den Hul en Özütok Wet verduidelijking rechtspositie transgender personen en intersekse personen (34.650), Ziekenhuiszorg (31.016); brief van de minister voor Medische Zorg en Sport over de actuele stand van zaken op het gebied van transgenderzorg (EK 31.016 / 34.650, D)