Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) (29.248); brief regering; Monitor van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de inhoud van contracten in de medisch-specialistische zorg in 2018 (TK, 319)