Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2020 (35.300 V); brief regering; Werkprogramma Adviesraad Internationale Vraagstukken (2019-2021) (TK, 59)