Staatscommissie Parlementair Stelsel (34.430); brief regering; Rapport "Kiesstelsels in Kaart: Het effect van verschillende kiesstelsels op de samenstelling van de Eerste Kamer 1986-2022" (TK, 15)