Geneesmiddelenbeleid (29.477); brief regering; Reactie op verzoek commissie over de rapporten inzake overheveling van geneesmiddelengroepen van de openbare apotheek naar het ziekenhuis (TK, 645)