Preventief gezondheidsbeleid (32.793), Initiatiefvoorstel-Raemakers en Van Meenen Bevorderen keuzemogelijkheid tussen kindercentra die wel of niet kinderen toelaten die niet deelnemen aan het rijksvaccinatieprogramma (35.049); brief regering; Voortgang "Verder met Vaccineren" (TK 32.793, 473)