Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (35.255), Overige fiscale maatregelen 2020 (35.303), Belastingplan 2020 (35.302), Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven (35.306); brief regering; Beantwoording overige vragen en uitvoeringstoetsen op aangenomen amendementen pakket Belastingplan 2020 en het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies (DAC6) (TK 35.302, 73)