Eerstelijnszorg (33.578); brief van de minister voor MZS inzake voortgang en afronding overheveling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen naar de Zorgverzekeringswet (EK, A)