Begrotingsstaten Financiën en Nationale Schuld 2020 (35.300 IX), Belastingplan 2020 (35.302); brief regering; Geactualiseerd overzicht maatregelen pakket Belastingplan 2021 en fiscale wetsvoorstellen 2020 (TK 35.302 / 35.300 IX, 78)